Wat doet Mijneenloket 2017-05-30T09:53:13+02:00

Wat kan ik met Mijneenloket

 •Het voeren van de Personeelsadministratie:
Alle personeels­regelingen inzichtelijk.
Uw organisatie, zoals afdelingen, functies, e.d.
Alle personeels­gegevens, zoals o.a. naam, id, gezin, telefoon, email, e.d.
Alle gegevens betreffende de arbeids­over­eenkomst.
Alle salarisgegevens.
Verlofregistratie.
Ziekteverzuimregistratie.
Opleidingen van de werknemer.
Wagenparkbeheer.
Functionerings- en beoor­delings­gesprekken.
Uw eigen personeels­handboek online beschik­baar voor uw werknemers.
Werknemers krijgen uitleg over de arbeids­voor­waarden.
En nog veel meer.
 •Het eenvoudig voeren van de Salaris­administratie (optioneel):
Maandelijkse -, 4-weekse -, weekse – of jaar­verwerking.
Koppeling met diverse financiële administratie systemen van de journaal­posten.
 Salarisstrook digitaal of op papier, wat u wenst.
 Uw eigen logo op de salarisstrook.
 Automatische koppeling met de belastingdienst voor uw aangifte loon­hef­fingen.
 Mogelijkheid voor SEPA-batch betaal­bestand.
Koppelingen met pensioen­fondsen, ver­zekeraars, e.a.
Diverse overzichten.
Inclusief jaarwerk.

Voordelen Mijneenloket

Automatisch software-updates.
Automatische verwerking wettelijke en cao-wijzigingen.
Automatische back-ups.
Beveiligde omgeving volgens de richt­lijnen van de Wet Persoons­bescherming.
Mogelijkheid voor het voeren van meerdere administraties (werkgevers).
Implementatie van u als werkgever(s) in Mijneenloket.
Invoeren van de basis­gegevens van de werk­nemers.
Wij testen de werk­nemers in het salaris­systeem.
U ontvangt een imple­men­tatie rapport met bevin­dingen.
Meerdere inlogcodes mogelijk met diverse auto­risaties.
Dagelijkse HR-helpdesk (telefonisch, email).
Diverse standaard tem­plates (arbeids­overeenkomsten, beëindiging arbeids­overeenkomst, e.d.).
Periodiek nieuwsbrieven.
Uitgebreide planning- & rooster­mogelijkheden, welke gekoppeld zijn aan de salaris­administratie.
Herstellen van salarisstroken is zonder meer­kosten.
Geen onverwachte kosten, alles is all-in.
Aanvragen verlof, inzien actueel verlof­tegoed en loon­stroken via een app-functio­naliteit.