Voor wie is Mijneenloket 2017-05-30T09:17:10+02:00

Voor u als werkgever

U wilt onder­nemen en u wilt de risico’s mini­maliseren. Ook de risico’s waar u niet direct aan denkt. U heeft immers Mijneenloket waarin u al uw voor­zienin­gen voor het personeel inzich­telijk hebt. Mijneenloket zorgt er voor dat het risico tot een minimum beperkt blijft.

Voor uw medewerkers

Door het mede­wer­kers­portaal kunt u ervoor zorgen dat u kunt communiceren met uw mede­werkers over hun arbeids­­voor­waarden, zodat het voor de werk­nemer inzich­telijk is wat er gebeurt bij pen­sionering, arbeids­ongeschikt­heid en wat er gebeurt als de mede­werker overlijdt.

 

Voor u als HR-adviseur of als admini­stratie­kantoor

Waar wij stoppen gaat u verder. U ontzorgt uw klanten doordat u het voor hen inzich­telijk maakt. U zorgt als extern adviseur samen met de klant voor een goede besluit­vorming.

Voor u als HR adviseur of admini­stratie­kan­toor kunnen we de dienstverlening naar ons verleggen want Uw klant is onze zorg en u kunt de klant in de watten leggen.