Wie zijn wij 2017-05-30T09:09:11+02:00

Wie zijn wij

Mijneenloket is een totaaloplossing voor het ontzorgen van uw HRM-zaken, waarbij u het HRM-systeem gebruikt voor uw personeels- en salaris­admini­stratie, ziek- en herstel­meldingen, digita­lisering van uw personeels­dossier, etc.

De mede­werkers worden op hun persoon­lijke omgeving geïn­­for­meerd over hun arbeids­voor­waarden zodat u aan de Wettelijke verplich­ting voldoet om de arbeids­voor­waarden uit te leggen. Tevens hebben de mede­werkers hier de salaris­stroken en jaar­opgaven digitaal ter beschikking.

Alles is bij ons modulair en op maat in te richten.

HRM-systeem Mijneenloket